CIM-coach stödjer kunder med deras systemledning, målet är att under hela livscykeln optimera försörjningen av tekniska system inklusive tjänster med beaktande av risker, tidskrav samt livscykelkostnader

Kundernas systemledningsverksamhet balanserar faktorer som tid, kostnad, kvalitet, möjlighet till genomförande. CIM-coach bidrar därigenom att etablera och vidmakthålla en effektiv lösning över livscykeln

Vanliga uppgifter inom våra uppdrag är stöd vid: systemplanering och livscykelplanering, stöd till planeringsverksamhet och beredningar, realiserbarhetsprövning och kvalitetssäkring, affärsstrategiskt stöd i systemledningen, ledning av designverksamheten, konfigurationsledning och standardisering, informationsförsörjning och terminologi, kravanalys och systemutformning.