CIM-coach stödjer utvecklingen av ett strukturerat sätt att genomföra analys, bedömande och planering för att lösa komplicerade problem. Metoder för ledning vid genomförande av en operation beskrivs också. Metoderna används av Försvarsmakten på militärstrategisk och operativ ledningsnivå.

Metoderna utgår ifrån en generell metod som anpassats efter militära behov. NATO och EU använder samma metod, men den svenska är anpassad till våra förutsättningar och förhållanden. Metoderna används för nationell försvarsplanering och genomförande av operationer men också inför och vid stöd till internatinella operationer.

Motsvarande metoder, anpassade för deras specifika förhållanden, utvecklas och används av t.ex. Polisen och MSB.