CIM-coach hjälper många kunder med konfigurationsledning (KL), (eng: Configuration Management, CM), vilket är en förutsättning för effektiv livscykelhantering av produkter och system. Främst handlar konfigurationsledning om att skapa ordning och reda på produkter, system och tillhörande dokumentation.

God konfigurationsledning av innehållet i ett system innebär stora fördelar. T.ex. blir beslut tydliga och kvalitetssäkrade; en god överblick av systemet erhålls; alla kan enkelt hitta rätt och aktuell information; ändringar hanteras på ett kontrollerat sätt. En väl genomförd konfigurationsledning är en viktig pusselbit för att ett system skall uppnå en kostnadseffektiv livscykelkostnad.

Konfigurationsledning indelas oftast i fyra områden

  1. Konfigurering, görs genom identifiering av konfigurationsobjekt och dess beståndsdelar (produktstruktur), samt identifiering av konfigurationsinformation (nummersättning, mm).
  2. Konfigurationsstyrning (ändringsstyrning), innefattande fastställande av konfigurationsobjekt och dess beståndsdelar med tillhörande information, formell ändringshantering, hantering av system- och produktversioner samt berörda utgåvor på dokumentationen.
  3. Konfigurationsstatusredovisning, genom information om status på ingående konfigurationsobjekt, ändringsbeslut, avvikelser och felrapporter.
  4. Konfigurationsrevision, genom funktionell och fysisk revision av systemets status samt kontroll att baskonfigurationerna är kompletta, konsistenta och korrekta (förutsättningar för kvalitetssäkring).