CIM-coach tjänster och verksamhetsområden

Projektledning

Modellering

Analys & utredning

Upphandling

Kravställning

Vi på CIM-coach kommer från olika bakgrunder och har olika personliga erfarenheter. Gemensamt har vi en bred erfarenhet av olika verksamhetsområden såväl som tekniska system. Synergin som erhålls genom att arbeta tillsammans för att stödja kunden är viktig för oss

Metodutveckling

CIM-coach stödjer utvecklingen av ett strukturerat sätt att genomföra analys, bedömande och planering för att lösa komplicerade problem.

Geografisk information

CIM-coach har under flera uppdrag och projekt stöttat kunder i rollerna som tekniskt expertstöd och verksamhetsstöd.

Säkerhet

CIM-coach arbetar med informationssäkerhet, säkerhetsskydd och datakommunikation i miljöer med höga tillgänglighetskrav och med extraordinära säkerhetskrav.

Konfigurationsledning

CIM-coach hjälper många kunder med konfigurationsledning (KL), vilket är en förutsättning för effektiv livscykelhantering av produkter och system. Främst handlar konfigurationsledning om att skapa ordning och reda på produkter, system och tillhörande dokumentation.

Systemledning

CIM-coach har hjälpt ett flertal kunder med systemledning.

Radio och kommunikation

CIM-coach arbetar med teknisk projektledning inom fokusområdet radio och kommunikation. Som oberoende part stöttar vi kunden genom hela livscykeln, från idé till avveckling.